BIURO
RACHUNKOWE

Infolinia: 32 769-49-27
fax. 32 769-79-36 | kom. 509-461-345

Zakres usług


Doradztwo podatkowe:

 • udzielanie porad w zakresie zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie opinii i wykładni przepisów
 • weryfikacji projektów umów pod względem wynikających z nich zobowiązań podatkowych
 • analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja, planowanie podatkowe
 • reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym oraz udział w czynnościach kontrolnych

Prowadzenie ksiąg:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu oraz karty podatkowej
 • weryfikacja rodzajów dokumentów będących podstawą do księgowania
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych niezbędnych do zaksięgowania kosztów i przeksięgowania na kontach
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • rozliczenie podatku VAT oraz wypełnianie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji CIT oraz PIT
 • sprawozdania z transakcji UE
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Obsługa kadrowa:

 • zakładanie, prowadzenie, aktualizacja i przechowywanie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych
 • ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności

Obsługa płacowa i ZUS:

 • sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenie oraz należności z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych, Funduszu Pracy i FGŚP
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego
 • rozliczenia PFRON i ZFŚS
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT)

Usługi dodatkowe:

 • możliwość odbioru dokumentów od Klienta
 • księgowanie w siedzibie Klienta poprzez zdalny dostęp do systemu księgowego
 • księgowość on-line

Doradca Podatkowy - Izabela Bacia - nr wpisu 11395

Godziny otwarcia

poniedziałek800 — 1600
wtorek800 — 1800
środa800 — 1600
czwartek800 — 1800
piątek800 — 1600

Formularz kontaktowy

Kontakt

Adres


42-580 Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 146
woj. Śląskie
sekretariat@biurosaldo.pl
32 769-49-27
32 769-79-36